Le canzoni siciliane, passione, senso dell'ironia e gusto del salace


Vi vogghiu beni


Per scaricare il file midi pigia sul tasto "Download midi file":


Vi vogghiu beni, canzone scritta da A.Caponnetto(in arte Brigantony) e L.Finocchiaro per un ragazzo cantante non vedente.
Ma picchì, Ma picchì, Ma picchì
la natura mi fici accussì
sulamente cantannu
è cuntentu u' me cori
ca si scorda ca sugnu accussì
Ma picchì, Ma picchì, Ma picchì
do Signuri vulissi sapiri
si mi dassi dda gioia di viriri
a me matri e nun sacciu com'è
Vi vogghiu beni
macari ca iu un' v'a vistu mai
iu rassi tutti l'anni da me vita
si iu putissi gnornu taliarivi.
Vi vogghiu beni
cchiossai di lu me cori e
la me vita e in'tra a ll'occhi mei
c'è na ferita ca sulu Dio
mi la pò livari.
Quannu cantu me matri è cuntenta
ma io sacciu ca soffri ppi mia
preia sempri o Signuri
preia sempri o Signuri
sì un gnornu a putissi viriri
Quannu sentu abbattiri li manu
lu me cori già chiangi picchì
vi vulissi accucciare, vi vulissi vasari
vi vulissi macari viriri
Vi vogghiu beni
Vi rassi si putissi l'occhi mei
Vi vogghiu beni
cu sti paroli vi vogghiu diri
ca dintra a l'occhi mei c'è tantu scuru
e preiu Santa Lucia pi guariri.


Pagine con testo, file midi e filmato, ovvero file midi da scaricare


Ritorna alla presentazione

Altre pagine di canzoni popolari siciliane

Biografia di A.Favara Canti di riflessione Canti ragazze da marito Canto u sciccareddu Canti religiosi Canti di lavoro La pampina e altri canti Canti d'amore Ballate Lu puddicinu e altri canti Abbanniatine siciliane

Vendita libri letti una volta su Vinted

Lettera A Lettera B-Be Lettera Bi-Bz Lettera C1 Lettera C2 A.Camilleri Casati Modignani Lettera D-E Lettera F Lettera G-Gi Lettera Gl-Gz Lettera H-I-J Lettera K-Le Lettera Lf-LZ Lettera M-Me LetteraMi-Mz Lettere N-O Lettera P Lettera Q-R Lettera S-Sl LetteraSm-Sz Lettera T Lettera U-V Lett.da W a Z AA.VV. Dizionari Guide Lista libri